Ремонт на кардани

"Динамика" АД предлага следните видове услуги:

  1. Смяна на каре.
  2. Смяна на вътрешна или крайна (с фланец) вилка.
  3. Смяна на шлицева двойка.
  4. Смяна на тръба.
  5. Смяна на висяща опора (опорен лагер).
  6. Удължаване и скъсяване на карданен вал.
  7. Динамичен баланс на карданен вал.
  8. Статично изправяне на карданен вал.
  9. Напластяване на ухо на вилка.
  10. Напластяване на легло на опорен лагер.

Каталог:

Кардани, нови и ремонт! Производство на кардани - карданни валове, ремонт на кардани, баланс на кардани, вилки за кардани, карета за кардани, висящи лагери за кардани, фланци за кардани, кардани за трактори.
Каталог - Резервни части